Değerlendirme

Yarışmanın ilk iki aşamasındaki yazıların değerlendirmesi, Türkiyenin değişik illerinde çalışan, çok sayıdaki felsefe öğretmenleri tarafından gerçekleştirilecektir. Sistem havuzuna kaydedilmiş olan yazılar, sisteme özel şifresiyle giren jüri üyelerine rastgele gönderilir. Jüri üyeleri yazıları okuyup 100 puan üzerinden değerlendirir.
Yazılarda isim olmadığı için, jüri üyeleri yazının sahibini tanımayacaktır. Her yazı üç jüri üyesi tarafından değerlendirilecektir. Üç jüri üyesinin verdiği puanların ortalaması yazının puanını oluşturacaktır. Üç jüri üyesinin verdiği puanlar arasında 20 puanın üzerinde farklılık varsa, yazı dördüncü bir jüri üyesi tarafından da okunacaktır. (Örn: Bir yazıya 1. Jüri üyesinin 60, 2. Jüri üyesinin 80 ve 3. Jüri üyesinin 90 puan verdiğini düşünelim. Aralarındaki fark 20 puandan fazla olduğu için yazı 4. Jüri üyesine gönderilecek ve en düşük olan puan atılarak ortalama alınacaktır.) Jüri üyeleri birbirlerinin verdikleri notlardan habersiz olacaklardır.

Birinci aşamada alınan puanın %40'ı, İkinci aşamada alınan puanın %60'ı alınır. Bu puanların toplamı öğrencininsonuç puanı olarak kabul edilir ve ilk 25 öğrenci finalist olarak seçilir.

Final yarışmasında finale kalan 25 yazı ise, yarışmanın hemen ardından İzmir’de Felsefeciler Derneği’nin oluşturduğu ve öğretmen ve akademisyenlerden oluşan final jürisi tarafından değerlendirilecektir. Yazılar yine 3 jüri üyesi tarafından puanlandırılacaktır. Öğrencinin final yarışmasında aldığı puanın % 70’i, ilk 2 aşamada elde ettiği puan ortalamasının ise % 30’u alınarak yarışma sonuç notu belirlenecektir.
Ödül törenin ardından yazılar web ortamında yayınlanacaktır.

İlk 25’ye girmeyen öğrencilerin de bütün yazıları web ortamından ulaşılabilir olacaktır.

           

            DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1)    Seçilen konuda, felsefe tarihinin işaret ettiği temel problemlere ulaşabilme(15 Puan).

2)    Bu problem ve kavramlar hakkında bilgi(15 Puan).

3)    Özgün olma, bağımsız düşünebilme, yeni düşünceler geliştirebilme(20 Puan).

4)    Tutarlılık(10 Puan).

5)    Temellendirme. İleri sürülen düşünceleri destekleyen veya çürüten kanıtlar ileri sürebilme(20 Puan).

6)    Felsefe dilini ve kavramlarını doğru kullanabilme(10 Puan).

7)    Seçilen konunun doğru olarak anlaşılması(10 Puan).

Açıklamalar

1)    Seçilen konunun, felsefe tarihinde işaret ettiği temel problemlere ulaşma. (15 Puan)

Puan Aralığı

                                                   Tanımlayıcı

1 – 5

Hiçbir probleme ulaşılamamış. Ulaşılan problemler çok sınırlı ve ilgisiz.

5 – 10

Konunun işaret ettiği problemlerin tamamına ulaşılamamış.

10 – 15

Konunun işaret ettiği bütün problemlere ulaşılmış.

 

2)    Bu problem ve kavramlar hakkında bilgi. (15 Puan)

Puan Aralığı

                                                   Tanımlayıcı

1 – 5

Öğrencinin bu problemler hakkında çok sınırlı bilgisi var.

5 – 10

Öğrencinin problem hakkında bilgisi var fakat yetersiz kalıyor. Felsefe tarihinden doğru referanslara ulaşamıyor.

10 – 15

Öğrenci yazısında, ortaya konan felsefe problemleri hakkında bilgiye sahip, doğru referanslar gösterebiliyor.

 

 

3)    Özgün olma, bağımsız düşünebilme, yeni düşünceler geliştirebilme. (20 Puan)

Puan Aralığı

                                                   Tanımlayıcı

1 – 5

Öğrenci yeni ve özgün bir düşünce ortaya koyamıyor.

5 – 10

Öğrenci zayıf bir şekilde farklı ve yeni düşüncelere gidebiliyor.

10 – 15

Öğrenci oldukça iyi bir şekilde yeni düşünceler geliştirebiliyor. Bu düşünceler zaman zaman netliğini kaybetse de genelde tatmin

edici.

15 – 20

Öğrenci bağımsız düşünebiliyor, verilen alıntıdan yeni düşünceler geliştirebiliyor.

 

4)    Tutarlı olma. (10 Puan)

Puan Aralığı

                                                   Tanımlayıcı

1 – 5

Yazıda ortaya konan düşüncelerde yer yer çelişkiler, tutarsızlıklar var.

5 – 10

Yazıda ortaya konan düşünceler mantıksal bir düzen içinde ve son derece tutarlı.

 

5)    Temellendirme. İleri sürülen düşünceleri destekleyen veya çürüten kanıtlar ileri sürebilme. (20 Puan)

Puan Aralığı

                                                   Tanımlayıcı

1 – 5

İleri sürülen düşünceler temellendirilmemiş.

5 – 10

İleri sürülen düşünceler tatminkar bir şekilde temellendirilmemiş.

10 – 15

Yazı genel olarak tatminkar bir şekilde temellendirilmiştir. Ancak yer yer yapılan bu temellendirmeler yetersiz kalmıştır.

15 – 20

Yazı tam olarak güçlü bir şekilde temellendirilmiştir.  

 

6)    Felsefe dilini ve kavramlarını doğru kullanabilme. (10 Puan)

Puan Aralığı

                                                   Tanımlayıcı

1 – 5

Kullanılan kavramlar  yer yer yanlış kullanılmakta, felsefe dilinin kullanımı  zayıf kalmakta.

5 – 10

Felsefe dili ve kavramlar doğru ve yerinde kullanılmaktadır.

7)    Seçilen konunun doğru olarak anlaşılması. (10 Puan)

Puan Aralığı

                                                   Tanımlayıcı

1 – 5

Öğrencinin yazısında, seçtiği konuyu tam olarak anlayamadığı görülmektedir.

5 –10

Öğrencinin yazısında, konuyu bütün yönleriyle tam ve doğru olarak anladığı görülmektedir.