Lise öğrencilerinin, 


Felsefenin temel sorunları hakkında düşünebilmelerini, Okuma, anlama ve yorumlayabilme becerisi kazanmalarını,


Tutarlı düşünebilmelerini, Düşündüklerini temellendirebilmelerini,

Felsefi bir dille, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini,


Yaratıcı düşünme ve araştırma yeteneklerini geliştirebilmelerini, Kendilerini ve çevrelerini sorgulayabilmelerini,

Konulara çok yönlü bakabilme tutumu kazanabilmelerini,

Kendilerini ve çevrelerini anlama çabası içinde olmalarını,

Felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.