DüşünYaz 6 / Final Yazı Konuları / 25 Mayıs 2019

1-"İnsanları edilgen ve itaatkar kılmanın en zekice yolu, kabul edilebilir düşüncenin alanını olabildiğince sınırlamak, ama o alan içinde 'canlı' tartışmaların yapılmasını sağlamak, hatta insanları o alan içinde kalmak koşuluyla daha 'muhalif' ve 'eleştirel' olmaya cesaretlendirmektir. Bu tutum, insanlara düşünce özgürlüğünün var olduğu hissini verirken tartışmalara sistemin koyduğu sınırları dayatır." Noam Chomsky

2- “Geçmişin doğruları bugünün yanlışlarına dönüşürken geride belli belirsiz bir kımıltı kalır. Tarihinin treninden düşmüş, sakatlanmış, erksizleşmiş bir doğruluk hayaletidir bu. Bizi uğraştırmaya devam eder. Ve sezeriz dayanıklılığını yenilgisinden almıştır. “ Horkheimer (Akıl Tutulması)"Makinelere tapılır, çünkü güzeldirler; değer verilir, çünkü güç sağlarlar; onlardan nefret edilir, çünkü çok çirkindirler; onlardan tiksinilir, çünkü kölelik getirirler"
Bertrand Russell 

3- "Çoğunluğun iradesi, diğer insanlar üzerinde baskı yapabilir; gücün çoğunluk tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gereklidir. ‘Çoğunluğun tiranlığı’ topluma karşı bir kötülüktür ve toplum buna karşı korunmalıdır."
John Stuart Mill

DüşünYaz 6 / 2. Adım Yazı Konuları / 15 Mart 2019

1-"Bu dünyada bir arada yaşamak özünde şu anlama gelir: Şeylerden oluşan bir dünya, çevresinde oturmakta olanlar tarafından müşterek olarak sahiplenilmekte olan bir masa gibidir, arada olan her şey gibi bu dünya da insanları hem birbirlerine bağlar hem de ayırır." Hannah Arendt (İnsanlık Durumu)

2- “Geçmişin doğruları bugünün yanlışlarına dönüşürken geride belli belirsiz bir kımıltı kalır. Tarihinin treninden düşmüş, sakatlanmış, erksizleşmiş bir doğruluk hayaletidir bu. Bizi uğraştırmaya devam eder. Ve sezeriz dayanıklılığını yenilgisinden almıştır. “ Horkheimer (Akıl Tutulması)

3- “Mutluluk bu dünyada insan için yaratılmışa benzemeyen sürekli bir durumdur. Yeryüzündeki her şey, hiçbir cismin sabit bir şekil almasına izin vermeyen sürekli bir bakış içerisindedir. Etrafımızdaki her şey değişir. Biz de değişiriz ve hiç kimse bugün sevdiğini yarın da seveceğinden emin olamaz. Böylece bir hayat için kurduğumuz tüm mutluluk tasarıları birer hayal olarak kalır.” J. J. Rousseau

DüşünYaz 6 / 1. Adım Yazı Konuları / 11 Ocak 2019

1- “Ayrıca zihin ne kadar çok şey bilirse, gerek kendi güçlerini gerekse doğanın düzenini o kadar iyi anlar. Kendi güçlerini daha iyi anladıkça da, kendini daha rahat yönlendirebilir ve kendine kılavuzluk edecek kuralları koyabilir. Doğanın düzenini daha iyi anladıkça da, kendini boş işlerden daha rahat alıkoyabilir.”
Benedictus de Spinoza, Anlama Yetisinin Düzeltilmesi Üzerine İnceleme


2- “Felsefe “mantıklı isyan” gibi bir şeydir. Adaletsizliğin karşısına, dünyanın ve hayatın içinde bulunduğu kusurlu halin karşısına düşünceyi çıkartır.”
Alain Badiou, Sonsuz Düşünce

3- “ Modern insan, dışarısı tarafından sağır edildiği için dinginliği ister.” 
Gilles Deleuze

DüşünYaz 5 / Final Yazı Konuları / 2 Haziran 2018

1- “Doğa gizlenmeyi sever” Herakleitos

2- “Dünyayı bilmek isteyen onu kurmak zorundadır, hem de kendi içinde” Immanuel Kant

3- “Soruların gücü her zaman yanıtlardan başka bir yerden gelir ve çözülmeye gelmeyen serbest bir zeminin keyfini sürer.” Gilles Deleuze

DüşünYaz 5 / 2. Adım Yazı Konuları / 23 Mart 2018

1- “Hepimiz küçük parçalardan oluşuruz, bu parçalar öyle şekilsiz, öyle farklıdırlar ki birbirlerinden, her biri her an canının istediğini yapar; bu yüzden kendimizle kendimiz arasındaki farklılıklar, kendimizle başkaları arasındaki kadardır.” Michel de Montaigne, Denemeler, İkinci Kitap

2- “Bence korkusuz olmak başka, cesaretli olmak başkadır. Cesaret, ihtiyatlılık, pek az kimsede bulunan şeylerdir; düşüncesizce atılganlık, cüret, ihtiyatsızlıktan gelen korkusuzluk ise, erkekler gibi kadınlarda da, çocuklarla, hayvanlarda da, yani hemen herkeste bulunabilir. Bunun içindir ki insanların çoğu ile birlikte senin de cesaret dediğin işlere ben ancak düşüncesizce atılganlık derim.” Platon, Lakhes

3- “Kadınlar yalnızca yaşadıkları eşitsizlikleri yıkmaya ya da hafifletmeye ve kendi yaşamları hakkında özgürce karar verme hakkını elde etmeye çalışmamışlardı, aynı zamanda yeni bir takım sorunları ve yepyeni bir toplumsal-kültürel davranış alanını herkesin gözleri önüne sermişlerdi, öyle ki, günümüz düşünceleri çağdaş dünyayı, kadınların kendi üzerlerine düşünerek söylediklerini ve yaptıklarını temel almadan tanımlayamaz olmuştur.” Alain Touraine , Birlikte Yaşayabilecek miyiz?, YKY

DüşünYaz 5 / 1. Adım Yazı Konuları / 12 Ocak 2018

1- “Bir kişinin özgür olabilmesi için en az iki kişi gerekir." Zygmunt Bauman

2- 'Mikroskop insana önemini gösterdi, teleskop da önemsizliğini.” Manly Palmer Hal

3- "Hayatı etkileyen bilgiler, kazanildiklari andan itibaren sorumluluk yüklerler. Uygulanan her bilgi çift yönlüdür; olumlu ya da olumsuz, yaşatici yahut öldürücü olabilir; her bilgi bu karşıtlığı barindirabilir. Önemli olan, insanın olumsuz sonuç karşısında aklının başına gelmesi değil, sonucu önceden kestirebilmesidir. " Uluğ Nutku

DüşünYaz 4 / Final Yazı Konuları / 3 Haziran 2017

1-" Olayları duzenlemekten söz edenlere dikkat edin! Olayları düzenlemek her zaman başkalarını denetim altına almak anlamına gelir." D.Diderot, 1796 Önce Söz Vardı Türkçesi: Sibel Özbudun Syf.45

2 - Hakikate giden yoldaki yolcu, aynı zamanda kendine doğru yürümektedir. Ahmet İnam

3- "Gerçek şu ki felsefede ve hatta başka alanlarda asıl söz konusu olan problemi çözmekten çok onu bulmak ve sonuç olarak onu ortaya koymaktır. Çünkü spekülatif bir problem doğru ortaya koyar koymaz çözülür. " Bergsonculuk. Gilles Deleuze. Otonom yayıncılık. Sayfa.55

 

DüşünYaz 4 / İkinci Adım Yazı Konuları / 24 Mart 2017

1- Dünya, "aradığınız ne varsa, burada" mağazalarına döndü. Kültür ise o mağazanın sadece bir reyonu. Raflar sürekli yenilenen ürünlerle dolmak zorunda... Akışkan modern dünyanın bir "halkı" yok. Onun yerine baştan çıkarılacak "müşterileri" var. “
Zygmunt Bauman

2- “ Ütopya neye yarar? Anlam yapmaya. Şimdiki zaman, kendi şimdiki zamanım karşısında, ütopya göstergenin tetiğine basmamı sağlayan bir ikinci terimdir: gerçek üzerine söylem olanaklı olur, bende, benim olan bu dünyada yürümeyen her şey yüzünden gömüldüğüm söz yitiminden kurtulurum. “
Roland Barthes


3- " Sürekli yaptığımız ne ise biz o'yuz. O halde ustalık bir eylem değil bir alışkanlıktır... İnsanlık erdemi ya da ustalık derken beden ustalığından değil, zihin ustalığından; mutluluk derken zihnin bir eyleminden bahsediyoruz."
Aristoteles


DüşünYaz 4 / Birinci Adım Yazı Konuları / 23 Aralık 2016

1-" Daima doğruyu söylerim. Ama doğrunun tamamını değil. Çünkü doğrunun tamamını kimse söyleyemez. Her şeyi söylemek imkânsızdır. Yeterince kelime yoktur. Doğruyu, gerçek olana yaklaştıran da bu imkânsızlıktır."
Jacques Lacan

2- “Düşüncenin doğasında iletilmek vardır; yazılmak, konuşulmak, gerçekleştirilmek. Düşünce çimen gibidir. Işığı arar, kalabalıkları sever; melezlenmek için can atar, üzerine basıldıkça daha iyi büyür."
Ursula K. Le Guin, Mülksüzler s. 67

3- "Seçim ne yönde olursa olsun, bilinç, hastalıklı olmadığı sürece özgürdür; çünkü seçen, kararının karşıtındaki engellere ve güçlere rağmen, seçme olanağına her zaman sahiptir."
Uluğ Nutku, Daha Güncel Felsefe (Bilmenin Sorumluluğunu Üstlenmek) s.74

DüşünYaz 3 / İkinci Adım Yazı Konuları 25 Mart 2016
1) " Bu dünyadan gitmek zorunda kalacağımız gün, arkamızda daha iyi bir dünya bırakmak, iyi bir insan olmuş olmaktan daha önemli olacaktır. '' ( H. Arendt, Vies Politiques, 227- 228.)

2) “Kimliklerini iktidarla ve onun sembolleriyle özdeşleşmeye dayandıran bireyler, insan oluşlarının zeminini yitirirler ve böylece kendilerini algılayış biçimleri, güce dayalı bir toplumsal sistemin sürekliliğini sağlamaya hizmet eder hale gelir. Kısır döngü başlar.” Empatinin Yitimi, Arno Gruen (S. 14)

3)  ''Farkında olalım ya da olmayalım, hoşumuza gitsin veya gitmesin, yaşamlarımız sanat yapıtıdır. Yaşamlarımızı yaşama sanatının gerektirdiği gibi sürdürmek için, tıpkı herhangi bir sanatın ustası gibi, kendimize -en azından ortaya konduklari anda- açıkça karşı konması güç olan sorunlar belirlememiz gerekir. İmkansız olanı denememiz gerekir.'' Z. Bauman - Yaşama Sanati s.35

DüşünYaz 3 / Birinci Adım Yazı Konuları 25 Aralık 2015
1) “Bazen evrende yalnız olduğumuzu düşünürüm, bazen de olmadığımızı. Her iki durumda da bu düşünce beni afallatır” Arthur C. Clarke

2) “Başkalarına uygulanan şiddete bakarak kendinize ne kadar şiddet uygulanacağını görebilirsiniz. Kötülüğün egemenliği böyle bir şeydir.” Jean Baudrillard

3) ''İnsan ahlaki bir varlıktır''ifadesi, yalnızca insanın ahlaki davranabildiğini anlatır, yoksa sadece onun ahlaki bir muameleyi hakettiğini değil. Ahlaki eylemde bulunmak insana özgü olsa da, ahlak-dışı bir muameleyi hak eden hiçbir canlı yoktur. Birinin bir kediye işkence etmesi, yalnızca canilikle açıklanamaz, yaptığı, bir insana eziyet etmesi kadar ahlak dışıdır.” Yavuz Adugit -Şeyler ve Insanlar syf. 131 

DüşünYaz 2 / Final Yarışması Yazı Konuları 30 Mayıs 2015
1) “Gerçek ihtiyaçlar ile sahte ihtiyaçlar arasındaki ayrımın ortadan kalktığı tüketim toplumunda birey, tüketim mallarını satın almanın ve bunları sergilemenin toplumsal bir ayrıcalık ve prestij getirdiğine inanır. İnsan bu süreçte bir yandan kendini toplumsal olarak diğerlerinden ayırt ettiğine inanırken, bir yandan da tüketim toplumuyla bütünleşir. Dolayısıyla tüketmek birey için bir zorunluluğa dönüşür. İnsani ilişkiler yerini maddelerle ilişkiye bırakır. Artık geçerli ahlâk, tüketim etkinliğinin ta kendisidir.”  Jean Baudrillard / Tüketim Toplumu

2)“Auschwitz, bir insan mezbahaya bakıp "ama onlar hayvan" dediği zaman başlar.”  Theodor Adorno 

3)  “Yaşama sanatında insan hem sanatçı, hem de sanatının nesnesidir; yontucu, mermerdir, hekim, hasta.” Erich Fromm

DüşünYaz 2 / İkinci Adım Yazı Konuları 20 Mart 2015
1) “Her uygarlık kendi hayat tarzının tasarlanabilir tek iyi hayat tarzı olduğuna, bunu dünyaya benimsetmesi ya da zorla kabul ettirmesi gerektiğine inanır; ona göre, acil ya da örtülü bir kurtarılış bilgisine, gerçekte ise zarif bir emperyalizme tekabül eder bu; askeri maceranın kendisine eşlik etmesi durumunda zarafetini hemen yitiren bir emperyalizme...”
E. M. Cioran, Tarih ve Ütopya, Metis Yay. S. 33
 

2) “İnsan kadın olarak dünyaya gelmez, zamanla kadın olur.“    
Simone de Beauvoir

 

3) “Tek başına akıl(ratio), dünyayı her zaman iki boyutlu görür.”
Hermann Hesse, Bilgi ve Bilinç üzerine, Afa Yay.

 

DüşünYaz 2 / Birinci Adım Yazı Konuları 19 Aralık 2014
1) "Sanat, hakikat olma yalanından kurtarılmış sihirdir."

Thedor W Adorno, Minimia Moralia

 

2) "Haksız eylemlerden, korktuğumuzdan değil, kaçınmak doğru olduğu için kaçınmalıyız."

Demokritos 7. (Stob. III, 1, 95) Çev: Hasan Gençcan

 

3) “Kaplan, kaplan olmaktan kurtulamaz, kaplanlıktan çıkamazken, insan sürekli insan olmaktan çıkma tehlikesiyle yaşar…”

Jose Ortega Gasset / İnsan ve Herkes / Metis yy

 

DüşünYaz / Final Yarışması Yazı Konuları 30 Mayıs2014

1-  "Bilim yalnızca insanın yapması gerekeni ya da yapabileceğini bilmesinden ibaret değildir; yapabileceğini ama belki de yapmaması gerektiğini bilmesini de içerir."

Umberto Eco (Gülün Adı)

2-  "Bir yerde herkes birbirine benziyorsa; orada kimse yok demektir."

Michel Foucault

3- “Eğer bütün insanlığın fikri karşısında tek bir fikir olsaydı ve bu karşıt fikri de tek bir kişi savunsaydı bile, insanlığın bir kişiyi susturmasının, o bir kişinin, elinde güç olması halinde, bütün insanlığı susturmasından daha haklı bir gerekçesi yoktur...”

J. S. Mill / Özgürlük Üzerine / Oda yy

 

DüşünYaz / 3. Adım Yazı Konuları 19 Nisan 2014

1. "Şimdi sanatın kendisine, doğanın katışıksız biçimsel bir öykünmesinden başka bir amaç koyması gerekmektedir; öykünme her durumda yalnızca tekniğin büyük yapıtlarını üretebilir, teknik harikalar ve oyunlar ortaya koyabilir, ama sanat yapıtlarını asla üretemez." 


Estetik - Hegel

2. "Bu gezegende , insan değil, insan varlıkları yaşıyor. Çoğulluk yeryüzünün yasasıdır." 


Hanna Arendt 

3. "İktidarın kitlelerin kederlerine ihtiyacı vardır" 


Benedict Spinoza


DüşünYaz / 2. Adım Yazı Konuları 15 Şubat 2014

1-   “...Nitekim arzunun yol açtığı açlık hiç bir zaman ne giderilebilir ne de doyurulabilir. Böyle kişiler sadece sahip olduklarını arttırma hırsıyla değil, aynı zamanda onları kaybetme korkusuyla da kendilerine sürekli işkence ederler. “

Cicero- Stoacıların paradoksları Sayfa:33 İmge kitabevi Serap Gür Kalaycıoğulları-Ceyda Üstünel Keyinci

2- Deneyim bize olan bir seyi soyler, ama bunun zorunlulukla oldugunu ve baska turlu olamayacagini soylemez.  


I. Kant / Salt Aklin Kritigi / Giris

3- "..Felsefenin ortaya çıkması için özgürlük bilinci gereklidir ve felsefenin içinden çıktığı halk ilkece özgürlüğe sahip olmalıdır; edimsel olarak bu, gerçek özgürlüğün, siyasal özgürlüğün gelişip serpilmesine bağlıdır..."  

Hegel - Felsefe Tarihi Dersleri, s.113

 

DüşünYaz / 1. Adım Yazı Konuları 7 Aralık 2013

1- “Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna  başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür; bunun nedenini de aklın kendisinde değil, fakat aklını başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliliğini gösteremeyen insanda aramalıdır. Aklını kendin kullanmak cesaretini göster!”

Felsefe Yazıları “Aydınlanma Nedir”(1784)- Immanuel Kant- Türkçesi: Nejat Bozkurt –Felsefe Yazıları-1983

2-  “Bizim yaşama ve eyleme için tarihe gereksinmemiz var, yaşama ve eylemden rahatça yüz çevirmek için değil, hele bencil yaşamaların, alçakça davranışların ve kötü yapıp etmelerin ayıbını örtmek için hiç değil.”

 Nietzsche, Tarih Üzerine (çeviren, Nejat Bozkurt), Say yayınları, İstanbul,1996:58

3-  “İnsanlığın bugün daha çok bilime değil, daha çok felsefeye ihtiyacı var. Bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor; ama insanlık bu gelişmenin doğurduğu insani ve ahlaki sorunlara ne yazık ki aynı hız ve duyarlılıkla eğilemiyor.” 

Gürol Irzık (Röpörtaj: Nuriye Akman / Zaman Gazetesi / 10.08.2003)